choose_language
ładowanie...
  • Przypinanie jako aplikacja
    • Google Chrome (Android)
powered by
MyECM

Przypinanie jako aplikacja

Aby przypiąć aplikację do ekranu głównego w systemie należy postępować według zasad dla wybranej przeglądarki.

Google Chrome (Android)

Aby przypiąć aplikację Andra do swojego ekranu głównego należy postępować według poniższych zasad.

  1. Otworzyć aplikację ze strony https://andra.icymat.pl/.

  1. Rozwinąć menu używając przycisku u góry po lewej stronie okna, a następnie wybrać opcję "Dodaj do ekranu głównego"

  1. Po kliknięciu opcji aplikacja zostanie przypięta do ekranu głównego urządzenia i po kliknięciu na ikonę zostanie otworzona jak zwykła aplikacja

Ostatnia edycja: IcyMat, 29.10.2023 12:38
table_of_content